TO DO LIST


Dòng sổ tay “To Do List” được thương hiệu KAP thiết kế chuyên dụng bao gồm: * 12 tờ lịch theo tháng - * Trang ghi chú theo dạng “ To do list” - * Tờ note: viết ghi chú.

SIMPLE NATURAL


Dòng sổ tay Simple Natural được thương hiệu KAP thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại chuyên dụng để viết – vẽ phác thảo với 50% số trang giấy là trơn không có dòng kẻ và 50% số trang giấy in dot grid.

DAILY PLAN


Dòng sổ tay Daily Plan được thương hiệu KAP thiết kế theo phong cách Châu Âu, chuyên dụng trong công việc: lên kế hoạch làm việc và theo dõi hàng ngày để góp phần quản lý thời gian hiệu quả.

NOTEBOOK


Dòng sổ tay Notebook được thương hiệu KAP thiết kế theo phong cách tối giản, chuyên dụng để viết ghi chú hàng ngày với những trang giấy trơn không có dòng kẻ, tạo cảm giác cho người sử dụng thỏa ý viết vẽ .

HỘP BÚT WALNUT


Hộp bút gỗ Walnut được thương hiệu KAP thiết kế theo phong cách cổ điển, chuyên dùng đựng bút và được đặt trên bàn làm việc.

SIMPLE OUTLINE


Dòng sổ tay Simple Outline được thương hiệu KAP thiết kế theo phong cách đơn giản, truyền thống, chuyên dụng để viết ghi chú hàng ngày với những trang giấy in Dot grid theo quy chuẩn quốc tế.